Chci motivovat tým

Program je zaměřený na rozvoj schopnosti manažerů vytvářet vlastní motivační stimuly, měnit techniky motivace podle vývoje situace a změny potřeb. Manažeři se naučí využívat motivaci v denní praxi.

Naučíme manažery:

 • Motivovat své podřízené.
 • Včas reagovat na změny potřeb nebo změny situace.
 • Vytvářet vlastní motivační stimuly.
 • Využívat celé spektrum motivačních nástrojů.

Řízení směnou, smyslem a vizí

Program je zaměřený na rozvoj schopnosti dávat denní práci a dlouhodobým cílům smysl. Manažer se naučí: motivovat pracovní tým pro delší časový úsek, snižovat odpor vůči přijímání nových úkolů, překonávat obavy a frustrace podřízených.

Naučíme manažery:

 • nabít tým novou energií
 • dát smysl denním úkolům
 • vytvořit a udržovat ovlivňovací vztah
 • měnit atmosféru a mentální obsahy
 • tvořit směnné položky
 • překonávat odpor vůči změnám

Motivace, komunikace a konflikty

Program je zaměřen na omezení komunikačních střetů, zlepšení vztahů a atmosféry na pracovišti, snížení odporu vůči změnám a novým úkolům, udržování pozitivní motivace, zvládání vlastních a cizích frustračních reakcí.

Naučíme manažery

 • Předvídat a řešit různé typy komunikačních střetů.
 • Lépe zvládat vlastní a cizí emoce.
 • Udržovat funkční vztahy se členy týmu.
 • Snižovat odpor vůči změnám.
 • Zlepšovat atmosféru na pracovišti.
 • Měnit přístupy k řešení podle typů lidí a situací.

Intenzivní rozvoj manažera

Program je určený pro manažery, kteří mají být v brzké době povýšeni, a potřebují se připravit na vstup do vyšší úrovně manažerských obtíží, anebo pro ty, kteří jeví známky opotřebení, stagnace a potřebují se posunout dál.

Naučíme manažery

 • Převzít iniciativu.
 • Měnit a ovládat dynamiku v pracovním týmu.
 • Vyhledávat výkonnostní křižovatky.
 • Řešit odpor a úniky z tlaku na výkon.
 • Znát vlastní slabé stránky.

Výkonnostní křižovatky manažera

Dvoudenní školící program, který může být realizován samostatně, nebo může být součástí firemní manažerské akademie. Školení je určené pro manažery, kteří vedou menší pracovní týmy.

Naučíme manažery:

 • Přinášet a prosazovat nové úkoly.
 • Vytvářet ovlivňovací vztah.
 • Využívat motivační příležitosti.
 • Zvládat emočně vypjaté situace.
 • Využívat více řídících technik a stylů.

Jak zvýšit pracovní výkon

Manažer, který chce dosáhnout stanovených cílů, musí se umět vypořádat s výmluvami a úniky svých spolupracovníků.

Naučíme manažery

 • Odhalovat výkonnostní křižovatky
 • Identifikovat únikové postupy podřízených
 • Tvořit směnné položky
 • Používat techniku manažerské směny

Výroba řídící strategie

Rozhodujete o lidech, cílech, úkolech, investicích nebo pracovních postupech? V tom případě se na tento program určitě podívejte. Je určený pro právě vás.

Na čem budeme pracovat:

 • Budeme vytvářet řídící strategii na několik měsíců dopředu
 • Vyhledáme a zformulujeme výkonnostní milníky
 • Identifikujeme místa, kde bude docházet k selhání výkonných složek
 • Vytvoříme prosazovací postupy
 • Vyrobíme si ovlivňovací a motivační nástroje
 • Vytvoříme formovací a kontrolní nástroje

Techniky zvládání emocí

Cílem programu je zlepšit komunikaci a vztahy v pracovním týmu. Snížit negativní prožitky, omezit konflikty, pocity zahlcení, úzkosti a frustrační reakce.

V čem se budeme rozvíjet:

 • Odstraňování komunikačních bariér
 • Techniky zvládání konfliktů
 • Vyrovnávání se s pocity zahlcení, úzkosti a frustrace
 • Posilování odolnosti vůči emočním vlnám
 • Techiky zvládání odporu, odmítání
 • Zvládání agresivního chování
 • Zvládnání emoční manipulace

Potřebuji něco změnit

Program individuální podpory manažerů. Pokaždé je to o něčem jiném, jednou o mentálních hranicích, jindy o manažerských tricích. Jsou to dvě hodiny pokročilého poradenství, jeden na jednoho, jednou až dvakrát týdně. První hodina je zdarma.

Co nejčastěji řešíme

 • Jak se mám zbavit pocitu vyhoření a frustrace.
 • Jak mám vyřešit konflikty v týmu.
 • Jak to zařídit, aby se podřízení přestali vymlouvat.
 • Jak se můžu bránit vůči emoční manipulaci.
 • Jak mám zvládnout odpor při prosazování nových úkolů.
 • Kde dělám manažerské a komunikační chyby.

Řídící a komunikační techniky úspěšných manažerů

Řídící techniky a triky, které manažery v tomto rozvojovém programu naučíme, zvýší nejen efektivitu jejich pracovních postupů, ale zvýší i jejich odolnost vůči manipulaci a frustračním projevům.

Naučíme manažery

 • Zabránit pokusům o únik z tlaku na výkon
 • Uřídit komunikaci se členy týmu
 • Prosadit realizaci zadaných úkolů
 • Zvládnout vlastní a cizí emoce

Prosazování řídicí nebo obchodní strategie

Pomáháme ředitelům a majitelům firem prosadit jejich záměry, řídicí a obchodní strategie, nové pracovní postupy. Posouváme věci dopředu.

Co nejčastěji řešíme

 • Vedeme organizační, formovací (přesvědčovací) a tvůrčí dílny.
 • Vyrábíme motivační nástroje a programy.
 • Vedeme a podporujeme klíčové manažery (mentoring).
 • Pomáháme manažerům zvládat konflikty.
 • Hlídáme průběh prací, vyhledáváme riziková místa a události.
 • Pomáháme s výrobou a aktualizací řídících nebo obchodních strategií.

Manažerská akademie

Řízení lidí je profese, které se manažeři musí naučit. V tomto školicím programu jim zkrátíme cestu. Naučíme je vše, co ve své praxi denně budou potřebovat a využívat.

Co manažery naučíme

 • Vybírat lidi do svého pracovního týmu.
 • Motivovat členy týmu
 • Řešit konflikty s podřízenými.
 • Prezentovat nové úkoly a cíle.
 • Vyhledávat a řešit pokusy o únik z tlaku na výkon.
 • Řídit realizaci projektů a úkolů.
 • Vytvářet vlastní řidící strategii.

Individuální podpora manažerů

Cítíte se zajatcem své vlastní rutiny, vztahů a povinností? Nevíte si rady s některými situacemi? Pomalu ale jistě ztrácíte svou manažerskou jiskru, radost z práce a možná i radost ze života? Pak tenhle program je přesně pro vás.

Jaký je ten program

 • Řešíme jen to, co považujeme za důležité a aktuální.
 • Hledáme řešení pro reálné situace a potřeby.
 • Kombinujeme prvky manažerského a osobního rozvoje.
 • Pomáháme lépe komunikovat s ostatními.
 • Pomáháme zvládat vlastní i cizí emoce.

Pořád hledám nebo vytvářím nové řídící nebo obchodní strategie a taktiky. A je to pro mne ta nejlepší práce na světě. Hrozně mne totiž baví přemýšlet o tom, jak to na světě funguje. Snažím se nacházet a pochopit mechanismy, které z nás dělají úspěšné manažery, obchodníky a lidi.

Hynek Choleva

jednatel společnosti, lektor obchodních a manažerských dovedností

Reference