Techniky zvládání emocí

 

 

Týká se to každého z nás

Způsob, jakým se vyrovnáváme se zátěží, s pocity zahlcení, s frustračními reakcemi, jak interpretujeme události, jaké zaujímáme postoje, zásadně ovlivňuje naši pracovní výkonnost. Nevhodné reakce totiž roztáčejí spirálu nových konfliktů, negativních myšlenek a postojů. Nejenže tak ztrácíme čas, ale připravujeme sebe i ostatní o energii a radost z práce. Někdy tak přicházíme dokonce i o radost ze života.

 

Konflikty, výmluvy a špatná nálada

Jaké jsou typické znaky potíží se zvládáním odporu, emocí, vlastních a cizích frustračních reakcí? Zvyšuje se frekvence a intenzita komunikačních střetů. Nepodstatné cíle a bezpředmětné konflikty  nahrazují skutečnou pracovní agendu. Dochází k oddalování významných nebo emočně náročných rozhodnutí, a také k odmítání osobní zodpovědnosti. Stále častěji jsou zaujímány extrémní postoje a jsou preferována zkratkovitá řešení. Do komunikace nenápadně proniká hrubost a agrese. Manažeři ale i jejich podřízení žijí s pocitem trvalého pracovního přetížení a utápějí se v pocitech marnosti, bezcílnosti a sebelítosti. Negativních prožitků se nemohou zbavit ani v soukromí. Jejich pracovní nasazení klesá, zato se zvyšuje jejich odpor vůči změnám a  novým úkolům.

 

Co je cílem tohoto školícího programu

Tento školící program není zaměřen na přímočaré zvýšení pracovního výkonu. Smyslem tohoto programu je odstranit komunikační, psychické a postojové bariéry, které manažerům brání v efektivnímu prosazování pracovních úkolů. Současně s tím je program zaměřen na posílení odolnosti manažerů vůči vlastním i cizím emočním výkyvům. Cílem školení je: snížení akutně prožívaných pocitů zahlcení, úzkosti a frustrace. odhalení situací, ve kterých dochází k selhání. Předání (nácvik) nových zvládacích postupů a technik.

 

Co budeme během programu řešit

Situace, ve kterých podléháme emocím, střety s lidmi, emoční podstatu výkonnostní paralýzy, strategie řešení střetů - šest technik, zpracování emocí - pět technik, výhody a nevýhody únikové, agresivní a odkládací strategie, strach a vítání změn, řešení specifických situaci: co mám dělat, když nevím jak dál, když neexistuje správné řešení, když nemám žádnou dobrou volbu, když odmítám nebo jsem odmítán.

 

Organizace školícího programu

Školící program kombinuje více výukových technik, převažuje však trénink
zvládacích postupů v zátěžových situacích. Realizace jednodenního školícího
programu stojí  36.000 Kč bez DPH. Ideální velikost pracovní skupiny je 5 až 7osob.

Tvůrcem a školitelem tohoto programu je Mgr. Hynek Choleva,
specialista na vývoj řídících a obchodních strategií

Pořád hledám nebo vytvářím nové řídící nebo obchodní strategie a taktiky. A je to pro mne ta nejlepší práce na světě. Hrozně mne totiž baví přemýšlet o tom, jak to na světě funguje. Snažím se nacházet a pochopit mechanismy, které z nás dělají úspěšné manažery, obchodníky a lidi.

Hynek Choleva

jednatel společnosti, lektor obchodních a manažerských dovedností

Reference