Technika obchodního vyjednávání

Rozvíjíme schopnost tvořit vyjednávací strategii, aktivně vést obchodní jednání, odolávat tlaku a prodávat celé spektrum svých produktů a služeb.

Naučíme obchodníky:

 • Jak se vzepřít tlaku na snížení ceny.
 • Jak vytvořit nabídku, když má konkurence podobné ceny.
 • Jak vytěžit maximum z klientova nákupního potenciálu.

Prodávám novým klientům

Urychlujeme a usnadňujeme akviziční proces, odstraňujeme komunikační chyby, zvyšujeme úspěšnost obchodních jednání.

Naučíme obchodníky:

 • Odbourávat klientův strach z prvního kontaktu.
 • Zkrátit akviziční proces.
 • Vést obchodní jednání k funkčním výstupům.

Prezentuji a argumentuji

Trénujeme obchodníkovu dovednost ovlivnit klientovo rozhodutí pomocí vybraných prezentačních a argumentačních technik.

Naučíme obchodníky:

 • Zvládnout klientovy námitky a odpor.
 • Ovlivnit klientovovo rozhodnodnutí na emocionální úrovni.
 • Přesvědčivě prezentovat svou nabídku, produkt či službu.

Jak vytěžit nákupní potenciál

Trénujeme schopnost obchodníků vytěžit maximum z klientova nákupního potenciálu. Cílem je, aby obchodník prodal co nejvíce produktů a služeb, s co nejmenší slevou.

Naučíme obchodníky:

 • Tvořit vlastní vyjednávací strategii
 • Vyrábět směnné položky
 • Odhalovat rozhodovací křižovatky
 • Řídit obchodní vyjednávání

Nová prodejní strategie

Pomůžeme vám vymyslet a prosadit novou prodejní strategii. Takovou, která vybudí vaše obchodníky k větší aktivitě a klienty k nákupu.

Na čem budeme pracovat:

 • Vytvoříme řídící strategii pro příštích 6 měsíců
 • Vyrobíme Prodejní vlny
 • Vyrobíme nové prodejní nástroje
 • Vytvoříme prosazovací postupy
 • Zamezíme únikům z tlaku na výkon
 • Zformujeme a namotivujeme obchodníky

Chci být na svou práci pyšný, a proto se snažím dělat věci tak, jak se mají. Vytrvalost, talent a trvalý kontakt se světovými vývojovými trendy. To je podle mne recept na úspěch při výrobě dobrých webových stránek.

Dominik Voda

vývojář webových aplikací

Reference