Technika obchodního vyjednávání

Rozvíjíme schopnost tvořit vyjednávací strategii, aktivně vést obchodní jednání, odolávat tlaku a prodávat celé spektrum svých produktů a služeb.

Naučíme obchodníky:

 • Jak se vzepřít tlaku na snížení ceny.
 • Jak vytvořit nabídku, když má konkurence podobné ceny.
 • Jak vytěžit maximum z klientova nákupního potenciálu.

Prodávám novým klientům

Urychlujeme a usnadňujeme akviziční proces, odstraňujeme komunikační chyby, zvyšujeme úspěšnost obchodních jednání.

Naučíme obchodníky:

 • Odbourávat klientův strach z prvního kontaktu.
 • Zkrátit akviziční proces.
 • Vést obchodní jednání k funkčním výstupům.

Prezentuji a argumentuji

Trénujeme obchodníkovu dovednost ovlivnit klientovo rozhodutí pomocí vybraných prezentačních a argumentačních technik.

Naučíme obchodníky:

 • Zvládnout klientovy námitky a odpor.
 • Ovlivnit klientovovo rozhodnodnutí na emocionální úrovni.
 • Přesvědčivě prezentovat svou nabídku, produkt či službu.

Jak vytěžit nákupní potenciál

Trénujeme schopnost obchodníků vytěžit maximum z klientova nákupního potenciálu. Cílem je, aby obchodník prodal co nejvíce produktů a služeb, s co nejmenší slevou.

Naučíme obchodníky:

 • Tvořit vlastní vyjednávací strategii
 • Vyrábět směnné položky
 • Odhalovat rozhodovací křižovatky
 • Řídit obchodní vyjednávání

Nová prodejní strategie

Pomůžeme vám vymyslet a prosadit novou prodejní strategii. Takovou, která vybudí vaše obchodníky k větší aktivitě a klienty k nákupu.

Na čem budeme pracovat:

 • Vytvoříme řídící strategii pro příštích 6 měsíců
 • Vyrobíme Prodejní vlny
 • Vyrobíme nové prodejní nástroje
 • Vytvoříme prosazovací postupy
 • Zamezíme únikům z tlaku na výkon
 • Zformujeme a namotivujeme obchodníky

Akademie profesionálních obchodníků

Systémový školicí program určený pro začínající nebo pokročilé obchodníky. Tento školicí set pokrývá všechny klíčové kompetence obchodníků. Jeho absolventi ovládají vše, co by obchodník profesionál měl vědět a umět.

Naučíme obchodníky

 • Vytvářet vyjednávací strategii a směnné položky
 • Tvořit a využívat ovlivňovací vztah
 • Vytěžovat celý nákupní potenciál klientů
 • Bránit se před manipulativními technikami klientů
 • Vědomě a cíleně vést obchodní jednání
 • Zastavit klientův tlak na snížení ceny
 • Pracovat s emocemi a potřebami klientů

Chci být na svou práci pyšný, a proto se snažím dělat věci tak, jak se mají. Vytrvalost, talent a trvalý kontakt se světovými vývojovými trendy. To je podle mne recept na úspěch při výrobě dobrých webových stránek.

Dominik Voda

vývojář webových aplikací

Reference