Řídící a komunikační techniky úspěšných manažerů

O čem tento školící program je?

O tom, jak má manažer motivovat, prosazovat realizaci pracovních úkolů a řešit komunikační střety.

 

To, co musí vědět a umět každý manažer

Tímto školícím programem by měl projít každý manažer ve vaší firmě. Důvod? Protože se zde dozví, jak má vyřešit potíže, které nastanou ve chvíli, kdy má u svých podřízených prosadit realizaci zadaných pracovních úkolů. Střet manažerových potřeb s potřebami jeho podřízených je totiž nevyhnutelný. A to je přesně ten okamžik, kdy manažer musí dokázat své lidi motivovat, zabránit jejich pokusům o únik z tlaku na výkon, prosadit svou vůli, uřídit komunikaci a zvládnout své i cizí emoce. 

 

KLIKNI NA OBRÁZEK

 

První školící den:  Zvládám výkonnostní křižovatky manažera

Manažeři nejsou studenti. Nepotřebují obecné školní informace. Potřebují prakticky použitelné návody, rady a triky, které jim pomohou zvládnout konkrétní situace (výkonnostní křižovatky), ve kterých nejčastěji selhávají. A které to jsou? Například tyto: zadávání nových nebo odmítaných úkolů, prosazování realizace úkolů, přebírání výkonu, což je nutně spojené s řešením výmluv  a pokusů o únik z tlaku na výkon a zodpovědnosti, reakce na požadavky podřízeného, útok na manažerovu autoritu, komunikační střet.

První školící den je proto věnován nácviku technik a triků, kterými může manažer výše popsané situace zvládnout.

 

Druhý školící den:  Motivuji a zvládám konflikty

Manažer nemůže sázet jen na dobrou vůli a vstřícnost svých podřízených, protože ta se dříve nebo později pod tlakem úkolů, frustračních reakcí a individuálních zájmů oslabí, někdy se i úplně vytratí.  Když se to stane, manažerovo hecování, apelování a citové naléhání jako motivační nástroj přestane fungovat. Manažer bude potřebovat něco silnějšího.

Abychom dostali motivační schopnosti manažerů na vyšší úroveň, naučíme je speciální technice Řízení potřebou a směnou. Ukážeme jim, jak z potřeb jejich podřízených mohou vytvořit směnné položky a ty pak používat jako nesmírně účinné motivační a řídící nástroje. Je to úžasná technika. Víte, proč? Protože díky ní, dokáže manažer vyřešit většinu, z pohledu motivace, zásadních situací. A jako bonus navíc, díky této technice bude umět předcházet nežádoucím konfliktům a emočním výlevům.

V rámci tohoto školícího vylepšíme také schopnost manažerů prezentovat a hlavně obhajovat svá rozhodnutí, firemní cíle a úkoly. Máme na to zvláštní pracovní postup. Nazvali jsme jej Technika třetího bodu.

 

 

 

Rozum je důležitý při výběrů cílů a pracovních postupů, emoce při jejich prosazování. Kreslím, píšu, tvořím a organizuji. Ale hlavně, svou prací se bavím.

Vendula Hemzalová

copywriter a designer

Reference