Pokročilé techniky řízení

Školící program, který dává smysl

Tímto rozvojovým programem by měl projít každý manažer, začínající i velmi pokročilý. Důvod? Každý manažer by měl umět pozitivně ovlivňovat a motivovat své podřízené. A měl by to zvládat nejen na nějaké základní primitivní úrovni. Profesionál potřebuje umět mnohem víc. Ovšem ne proto, že se to tak píše v moudrých knihách. To specifické know how potřebuje proto, že se bez něj při své denní práci prostě neobejde. 

 

 

Jak se dává práci smysl

Někomu to může znít jako téma, které patří víc do filozofie než do managementu. Přesný opak je ale pravdou. Dávat smysl práci a cílům je bytostné manažerské téma a těžký manažerský úkol. Který se navíc netýká jen top manažerů, ale všech, kteří mají na starosti alespoň jednoho podřízeného. Jen málokterá práce nás dokáže otrávit, ničit a demotivovat tak, jako ta práce, která nám nedává smysl. Práce, ve které se cítíme nedocenění, práce která nás nudí, nikam se nevyvíjí, práce, která přináší jen nechtěné změny a rizika.

Jak to má manažer udělat, aby jeho podřízení přijali nové cíle, úkoly, změny, kolegy, podmínky za své, aby byli iniciativní, samostatní a jejich angažovanost vydržela i chvíle obtíží, nápory cizích i vlastních frustračních reakcí? To přece není jednoduchý úkol. A přesto, ono se to dá zvládnout. Existují totiž pokročilé manažerské techniky, postupy a triky, které se dají úspěšně použít. 

 

 

Tento den je zaměřen na tvorbu a prezentaci tzv. ovlivňovacích příběhů. Manažeři se naučí pracovat s potřebami (obvykle skrytými) svých podřízených. Naučí se vytvářet a vyprávět stimulující příběhy, obrazy, přidělovat role a zisky, které naplňují specifické emoční, mentální a sociální potřeby jejich podřízených. Cílem tohoto programu je usnadnit podřízeným přijímání změn, udržet jejich motivační napětí po delší časové období, omezit negativní prožitky a emoční bouře. 

 

První školící blok: Mluvíme jazykem emočních, sociálních a mentálních potřeb

Ukážeme si, jak a kdy se používá tento klíčový řídící a motivační nástroj. 

Druhý školící blok: Tvorba pokročilých řídících nástrojů

Jak se vyrábějí obrazy a příběhy, přidělují role, plní skrytá přání, jak se dává smysl denním aktivitám a novým cílům.

Třetí školící blok: Výroba vlastních ovlivňovacích a motivačních nástrojů 

Od hříčky, přes hru, až k výrobě skutečné řídící a motivační strategie. Nakonec si vyrobíme své vlastní použitelné řídící nástroje.

Čtvrtý školící blok: Trénink použití nově vytvořených postupů 

Nezáleží jenom na tom, co řekneme, ale i jak to řekneme. Musíme být věrohodní, přesvědčiví ale i zábavní. A protože se s těmito schopnostmi obvykle nerodíme, budeme ji v tréninku rozvíjet.

 

 

Je to druhá strana motivační mince. Tahle je zaměřená na krátkodobé cíle a motivaci. Chce-li manažer zvládat denní chod svého oddělení, denní střety zájmů, emočně laděné konflikty, úniky od zodpovědnosti, nejrůznější požadavky, prostě chce-li zvládat lidskou dimenzi své práce, musí se z něj stát mistr ve tvorbě směnných položek, mistr ve stavbě vyjednávací strategie, a v řízení manažerské směny. Teprve ovládnutí těchto nástrojů posouvá manažery na úroveň skutečných profesionálů v oblast řízení.

 

První školící blok: Pokročilé techniky motivování
Technika práce s potřebou, identifikace skrytých a nevyslovených potřeb.

Druhý školící blok: Výroba směnných položek 
Způsob proměny potřeby potřeb a úkolů v motivační a řídící nástroje. Vyrobíme si vlastní a konkrétní směnné položky.

Třetí školící blok: Tvorba a využití směnných příležitostí 
Technika vědomého řízení směnných (motivačních) příležitostí.

Čtvrtý školící blok: Technika vedení manažerského vyjednávání 
Trénujeme zde použití směnných položek při řešení střetů, pokusů o únik z tlaku na výkon, denní motivování, řešení požadavků a přání. 


Organizace školícího programu

Školící program je vhodný pro všechny hierarchické úrovně manažerů. 
Školící den se skládá z čtyř hodinu a půl dlouhých výukových bloků.
Obvykle školení začíná v 9:00 a končí v 16:30. V poledne je hodinová pauza na oběd.
Ideální velikost pracovní skupiny: 6 až 8 osob.
Školení můžeme realizovat kdekoli v rámci ČR.
Asi 80% programu má podobu tvůrčího workshopu nebo nácviku nového postupu v zátěžové situaci, pouze zbylých 20% má podobu přednášky. 
Školení děláme vědomě velmi zábavná, je to náš způsob jak usnadnit přijímání nových podnětů. Vždy chráníme ego a city účastníků školícího programu.


Důležité poznámky 

Do jedné pracovní skupiny nesmí být nikdy zařazen podřízený a nadřízený manažer.
Doporučujeme, aby byli do jedné pracovní skupiny zařazovali manažeři, kteří mají podobnou znalostní a zkušenostní úroveň. 
Školící dny doporučujeme realizovat hned v po sobě jdoucích dnech. Není to však nutností.

Rozum je důležitý při výběrů cílů a pracovních postupů, emoce při jejich prosazování. Kreslím, píšu, tvořím a organizuji. Ale hlavně, svou prací se bavím.

Vendula Hemzalová

copywriter a designer

Reference