Testování obchodních ředitelů

 

 

Proč byste měli obchodní ředitele nechat testovat

Protože špatná volba vás bude stát nesrovnatelně více peněz, času a nervů, než na kolik vás přijde testování. Doučování a hlavně dozrávání některých obchodních a manažerských kompetencí může trvat léta. Navíc, výsledek takového dozrávání není nikdy jistý.

 

Co byste měli o nás vědět

Testování provádíme prostřednictvím zátěžových situací. U testovaných osob prověřujeme schopnost zvládat klíčové výkonnostní křižovatky, což jsou ta místa, kde se rozhoduje o úspěchu nebo selhání. Naše testovací programy vědomě a záměrně nejsou postaveny na psycho-diagnostických testech. V jádru naší pozornosti totiž není zkoumání osobnostních rysů, postojů a hodnot kandidátů. Nás zajímají reálné a aktuální schopnosti, které obchodní ředitelé potřebují pro dosažení stanovených cílů.

 

Jaké schopnosti a dovednosti umíme testovat

Nejčastěji testujeme schopnost: odhalit a vyřešit pokusy o únik z tlaku na výkon, vyřešit útoky na autoritu, výmluvy, konflikty s obchodníky a s klienty. Vyrobit motivační nástroje, a to jak pro klienty, tak pro členy vlastního týmu. Tvořit vyjednávací postupy, obchodní a akční nabídky. Vyrobit směnné položky a strategii ústupového pole. Vytvořit střednědobou řídící strategii, včetně prosazovacích postupů. Vytvořit změnové a adaptační projekty, včetně prosazovacích postupů. Vytvořit prodejní a řídící strategii. Vytvořit obchodní část marketingové strategie.

 

Co takové testování dokáže odhalit

Ze zkušeností víme, že nám testování odhalí zejména schopnost či neschopnost: tvořit vlastní řídící taktiku a strategii, motivovat podřízené a zvládat výmluvy a úniky obchodníků. Testováním dokážeme také velmi dobře prověřit vyjednávací a prodejní schopnosti obchodního ředitele. Testováním prosazovacích postupů umíme zjistit, zda manažer dokáže předvídat a řešit krizové situace, které souvisí s frustračními reakcemi a odporem vůči změnám.

 

Koho, jak a za kolik testujeme

Testujeme stávající i potenciální obchodní ředitele. Testujeme v zátěžových situacích.
Pozvánku a testování aranžujeme tak, aby jej dotyčný mohl přijmout bez toho, že by se cítil ponížený, zneužitý nebo ohrožený.
Testujeme zásadně individuálně, po jednotlivcích. Během jednoho dne lze otestovat 1 až 3 kandidáty na obchodního ředitele.
Jeden testovací den stojí 36.000 Kč bez DPH.

 

Koho toto téma zajímá více, může se o problematice testování schopností obchodních ředitelů a obchodníků dočíst více v našem článku nazvaném: Jak se vybírají obchodní ředitelé nebo Firma není sociální ústav

Chci být na svou práci pyšný, a proto se snažím se dělat věci tak, jak se mají. Vytrvalost, talent a trvalý kontakt se světovými vývojovými trendy. To je podle mne recept na úspěch při výrobě dobrých webových stránek.

Dominik Voda

vývojář webových aplikací

Reference