Testování obchodních ředitelů

 

 

Proč byste měli obchodní ředitele nechat testovat

Protože špatná volba vás bude stát nesrovnatelně více peněz, času a nervů, než na kolik vás přijde testování. Doučování a hlavně dozrávání některých obchodních a manažerských kompetencí může trvat léta. Navíc, výsledek takového dozrávání není nikdy jistý.

 

Co byste měli o nás vědět

Testování provádíme prostřednictvím zátěžových situací. U testovaných osob prověřujeme schopnost zvládat klíčové výkonnostní křižovatky, což jsou ta místa, kde se rozhoduje o úspěchu nebo selhání. Naše testovací programy vědomě a záměrně nejsou postaveny na psycho-diagnostických testech. V jádru naší pozornosti totiž není zkoumání osobnostních rysů, postojů a hodnot kandidátů. Nás zajímají reálné a aktuální schopnosti, které obchodní ředitelé potřebují pro dosažení stanovených cílů.

 

Jaké schopnosti a dovednosti umíme testovat

Nejčastěji testujeme schopnost: odhalit a vyřešit pokusy o únik z tlaku na výkon, vyřešit útoky na autoritu, výmluvy, konflikty s obchodníky a s klienty. Vyrobit motivační nástroje, a to jak pro klienty, tak pro členy vlastního týmu. Tvořit vyjednávací postupy, obchodní a akční nabídky. Vyrobit směnné položky a strategii ústupového pole. Vytvořit střednědobou řídící strategii, včetně prosazovacích postupů. Vytvořit změnové a adaptační projekty, včetně prosazovacích postupů. Vytvořit prodejní a řídící strategii. Vytvořit obchodní část marketingové strategie.

 

Co takové testování dokáže odhalit

Ze zkušeností víme, že nám testování odhalí zejména schopnost či neschopnost: tvořit vlastní řídící taktiku a strategii, motivovat podřízené a zvládat výmluvy a úniky obchodníků. Testováním dokážeme také velmi dobře prověřit vyjednávací a prodejní schopnosti obchodního ředitele. Testováním prosazovacích postupů umíme zjistit, zda manažer dokáže předvídat a řešit krizové situace, které souvisí s frustračními reakcemi a odporem vůči změnám.

 

Koho, jak a za kolik testujeme

Testujeme stávající i potenciální obchodní ředitele. Testujeme v zátěžových situacích.
Pozvánku a testování aranžujeme tak, aby jej dotyčný mohl přijmout bez toho, že by se cítil ponížený, zneužitý nebo ohrožený.
Testujeme zásadně individuálně, po jednotlivcích. Během jednoho dne lze otestovat 1 až 3 kandidáty na obchodního ředitele.
Jeden testovací den stojí 36.000 Kč bez DPH.

 

Koho toto téma zajímá více, může se o problematice testování schopností obchodních ředitelů a obchodníků dočíst více v našem článku nazvaném: Jak se vybírají obchodní ředitelé nebo Firma není sociální ústav

Pomáhal jsem při řešení mnoha obtížných manažerských situací. Proto jsem si docela jistý tím, že téměř na každou potíž se dá nalézt správné řešení. Většinou pomůže rozum a znalosti, někdy kreativita a někdy je potřeba lépe využít emoce. Specializuji se na řešení konfliktů vyvolaných tlakem změn, znovunalezení ztracené motivace a na řešení potíží spojených s profesním "vyhořením".

Jan Lazar

specialista HR projektů, mediátor

Reference